Heim

 

 

Fridykkarkurs for born og vaksne

 

25. Og 26. Februar 2017

på Volda Dykkerklubb og i symjehallen

 

Vi har ledige plassar på kurset!

 

Innhald og pris

 

Kurset dekker både teori og praktiske øvingar som leier fram til eit internasjonalt CMAS fridykkarsertifikat. Kurset kostar kr 1000 inkluder all instruksjon og lån av utstyr til basseng. Inkludert er også medlemskap i Volda Dykkerklubb for 2017, og vi har faste tider i symjehallen som medlemmane kan vere med på.

 

I tillegg til kursprisen kjem teoribok kr 250 og sertifikat kr 200.

 

Timeplan

Teori på klubblokalet til Volda Dykkerklubb laurdag 25. Februar kl. 9-14

Pause 14-15

Trening i bassenget laurdag 25. Februar kl. 15-20 til den praktiske prøva.

Praktisk prøve i bassenget søndag 26. Februar kl. 10-14.

 

Kven passar kurset til?

Til vaksne og born som ønsker ein trivelig hobby.

For born over 7 år som kan symje.

 

Kven kan melde seg på?

Vaksne som har med eit eller fleire barn, vaksne utan barn, ungdommar, litt større barn kan kome utan vaksne.

 

Treng du meir informasjon?

Kontakt fridykkerinstruktør Cato Jacobsen mobil 906 70 967

 

Påmelding

Send e-post med påmelding til Margrete Apelseth, leiar i Volda dykkerklubb: margrete68@gmail.com