Start

Om

Volda Dykkerklubb

Volda Dykkerklubb har ca. 50 medlemar, og 16 av medlemane er barn.

Vi har dykketurar, tid i symjehallen, kurs, medlemsmøter og ryddedugnader.

Klubblokale ligg ved ferjekaia i Volda sentrum. For tida er det luftfylling hos Møredykk i Ørsta for medlemmar.

 

 

Innkalling til årsmøte i Volda Dykkerklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Volda Dykkerklubb.

Årsmøtet avholdes den 29. januar 2018 kl. 20:30 på Volda Dykkerklubbs klubblokale på fergekaien i Volda sentrum ( Ørstavegen).

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 12. januar 2018 til e-postadresse styret@dykkerklubben.com

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.dykkerklubben.com

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen styret

Oppdag våre beste

dykkemål

Sunnmøre har klart vatn med stor marin artsrikdom og vrak, og så har vi tuftene av den gamle setra og skogen i Lygnstøylvatnet.

VRAK

Vraket Elin på Hjorthaug,

Sjark på Trollskjæret på Vartdal, dampskipet

Radbod i Selbervika i Ørsta

I 1908 gjekk det eit ras frå fjellet Keipen som demde opp setra.

Panoramabilde

Kart, overnatting mm

NATURDYKK

Munken i Volda sentrum, Berkneset, Festøya, Vartdal, Yksnøya, Rovde.

 

 

 

DYKKE MED SEL PÅ GRASØYANE

 

Grasøyane ligg ute i havet utanfor Herøy og ein må ha båt for å kome dit.

Komande

HENDINGAR

Plassering

 

Klubblokale ved Volda ferjekai

 

Opningstid

 

Etter avtale og etter at vi er ferdige på jobb, kontaktinformasjon

FØLG OSS

Web: Margrete Apelseth