Kontakt

STYRET 2017

LEIAR

Margrete Apelseth

 

PADI Advanced Open Water Diver

CMAS* Fridykkersertifikat

Badevakt

 

Kontaktinformasjon

 

Mobil 95208351

E-post margrete68@gmailpunktumcom

NESTLEIAR

Alf-Henning Ervik

 

 

PADI Advanced Open Water Diver

 

 

 

Kontaktinformasjon

Mobil 901 98 535

E-post alfervik@gmailpunktumcom

Styremedlem økonomi

Øivind semb

 

PADI Open Water Diver

 

 

Kontaktinformasjon

Mobil 95065492

E-post oivind.semb@gmailpunktumcom

Styremedlem aktivitetar

Roar Gjerde

 

 

PADI Advanced Open Water Diver

 

 

 

Kontaktinformasjon

Mobil 994 73 597

E-post roar.gjerde@gmailpunktumcom

 

Vara

Ronny Torvik

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Mobil

E-post

 

Plassering

 

Klubblokale ved Volda ferjekai

 

Opningstid

 

Etter avtale og etter at vi er ferdige på jobb, kontaktinformasjon

FØLG OSS

Web: Margrete Apelseth