Årsmøte 4. februar 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Volda Dykkerklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 4. februar 2020 kl. 19:00 på klubblokalet i Rådhusgata 4, 6100 Volda.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. januar 2020  til e-postadresse styret@dykkerklubben.com
Vedlagt mal skal brukes. Lenke til mal-dokumentet: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubbhandbok/mal-forslag-sak-til-arsmote-i-idrettslag.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://dykkerklubben.com/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Om klubben, dykketurar, ryddedugnadar, reiser og kurs som vi har arrangert.


Volda Dykkerklubb vart stifta 01.09.1996.


  • Lover og vedtekter for Volda Dykkerklubb

Volda Dykkerklubb er medlem i Norges Dykkeforbund. NDF er tilknytt Norges Idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS.

  • Lov for Norges DykkeforbundAvisartikkel i Møre laurdag 16. september 2017:

 

Onsdag 13. september tok Hjellebakkane

barnehage turen til fjøra ved småbåthamna i Volda

for å lære om livet i sjøen. Roar Gjerde og Oddbjørn Nygård frå Volda dykkarklubb var med for å lære ungane litt om dykking, i tillegg til at dei dykka

etter dyr og andre ting i sjøen som borna skulle få sjå.

Ryddedugnad

Ryddedugnad tysdag 26. september 2017 på Berkneset. 2 dykk og grillpause mellom dykka.


På ryddedugnad med dykkarar frå Volda Dykkerklubb 5. november 2016 på gamle ferjekaia på Berkneset.


Enormt mykje og til dels uventa former for søppel å finne. Litt ryddigare vart det, i alle fall.Kurs fridykking

Fridykkarkurs 25.-26. feb 2017 på Volda Dykkerklubb og i symjehallen.

Kurs som dekker både teori og praktiske øvingar for eit internasjonalt CMAS fridykkarsertifikat.

Kurs førstehjelp

Førstehjelpskurs 9.oktober 2015


Volda dykkerklubb har gjennomført førstehjelpskurs og lært å bruke hjartestartar, samt repetert innblåsingar, hjartekompresjon, sideleie og oksygenbruk. Takk for eit lærerikt kurs til Roar og takk til Sparebanken Møre som har sponsa hjartestartar og kursing til klubben!


For bestilling av luftfylling kontakt Audun Risahagen på mobil 918 01 411

FØLG OSS

Adresse
Rådhusgata 4, 6100 Volda


Opningstid

Etter avtale kontaktinformasjon