Årsmøte 4. februar 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Volda Dykkerklubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 4. februar 2020 kl. 19:00 på klubblokalet i Rådhusgata 4, 6100 Volda.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 20. januar 2020  til e-postadresse styret@dykkerklubben.com
Vedlagt mal skal brukes. Lenke til mal-dokumentet: https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/klubbguiden/klubbhandbok/mal-forslag-sak-til-arsmote-i-idrettslag.docx

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://dykkerklubben.com/

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Om klubben, dykketurar, ryddedugnadar, reiser og kurs som vi har arrangert.


Volda Dykkerklubb vart stifta 01.09.1996.


  • Lover og vedtekter for Volda Dykkerklubb


Volda Dykkerklubb er medlem i Norges Dykkeforbund. NDF er tilknytt Norges Idrettsforbund og det internasjonale dykkeforbundet, CMAS.

  • Lov for Norges DykkeforbundAvisartikkel i Møre laurdag 16. september 2017:

 

Onsdag 13. september tok Hjellebakkane

barnehage turen til fjøra ved småbåthamna i Volda

for å lære om livet i sjøen. Roar Gjerde og Oddbjørn Nygård frå Volda dykkarklubb var med for å lære ungane litt om dykking, i tillegg til at dei dykka

etter dyr og andre ting i sjøen som borna skulle få sjå.

Ryddedugnad

Ryddedugnad tysdag 26. september 2017 på Berkneset. 2 dykk og grillpause mellom dykka.


På ryddedugnad med dykkarar frå Volda Dykkerklubb 5. november 2016 på gamle ferjekaia på Berkneset.


Enormt mykje og til dels uventa former for søppel å finne. Litt ryddigare vart det, i alle fall.Kurs fridykking

Fridykkarkurs 25.-26. feb 2017 på Volda Dykkerklubb og i symjehallen.

Kurs som dekker både teori og praktiske øvingar for eit internasjonalt CMAS fridykkarsertifikat.

Kurs førstehjelp

Førstehjelpskurs 9.oktober 2015


Volda dykkerklubb har gjennomført førstehjelpskurs og lært å bruke hjartestartar, samt repetert innblåsingar, hjartekompresjon, sideleie og oksygenbruk. Takk for eit lærerikt kurs til Roar og takk til Sparebanken Møre som har sponsa hjartestartar og kursing til klubben!